Calendari de Hardcore League 2

Journée 20 (29/05/17)

Equip 1 Resultat Equip 2
Veure AstoriA eSportAstoriA eSport 2 – 1 KeS
Veure DeM`DeM` 2 – 0 AmazinG_Gaming a|G'
Veure d|T'd|T' 1 – 2 sTs
Veure MeDoCMeDoC 0 – 2 AtOmiKz
Veure NsKNsK 2 – 0 LaSCarS
Veure Nx7Nx7 0 – 2 RsC*
Veure PgSPgS 0 – 2 eXoDe *
Veure S|tKS|tK 1 – 2 #GoW
Veure WGaWGa 2 – 0 \;/
Veure YankeezYankeez 2 – 1 Gs'

Journée 21 (30/05/17)

Equip 1 Resultat Equip 2
Veure #GoW#GoW 1 – 2 WGa
Veure AmazinG_Gaming  a|G'AmazinG_Gaming a|G' 2 – 1 MeDoC
Veure AtOmiKzAtOmiKz 2 – 0 S|tK
Veure DeM`DeM` 2 – 0 Yankeez
Veure eXoDe *eXoDe * 2 – 0 d|T'
Veure Gs'Gs' 2 – 1 AstoriA eSport
Veure KeSKeS 2 – 0 PgS
Veure LaSCarSLaSCarS 2 – 0 Nx7
Veure sTssTs 2 – 1 RsC*
Veure \;/\;/ 1 – 2 NsK

Journée 22 (31/05/17)

Equip 1 Resultat Equip 2
Veure AstoriA eSportAstoriA eSport 1 – 2 DeM`
Veure d|T'd|T' 0 – 2 KeS
Veure LaSCarSLaSCarS 0 – 2 \;/
Veure MeDoCMeDoC 0 – 2 Yankeez
Veure NsKNsK 1 – 2 #GoW
Veure Nx7Nx7 0 – 2 sTs
Veure RsC*RsC* 0 – 2 eXoDe *
Veure S|tKS|tK 2 – 1 AmazinG_Gaming a|G'
Veure WGaWGa 0 – 2 AtOmiKz
Veure PgSPgS Gs'

Journée 23 (01/06/17)

Equip 1 Resultat Equip 2
Veure DeM`DeM` 2 – 0 PgS
Veure #GoW#GoW 2 – 0 LaSCarS
Veure AmazinG_Gaming  a|G'AmazinG_Gaming a|G' 1 – 2 WGa
Veure AtOmiKzAtOmiKz 2 – 0 NsK
Veure eXoDe *eXoDe * 2 – 1 sTs
Veure Gs'Gs' 2 – 0 d|T'
Veure KeSKeS 0 – 2 RsC*
Veure MeDoCMeDoC 0 – 2 AstoriA eSport
Veure YankeezYankeez 1 – 2 S|tK
Veure \;/\;/ 2 – 0 Nx7

Journée 24 (04/06/17)

Equip 1 Resultat Equip 2
Veure d|T'd|T' 0 – 2 DeM`
Veure LaSCarSLaSCarS 0 – 2 AtOmiKz
Veure Nx7Nx7 0 – 2 eXoDe *
Veure PgSPgS 1 – 2 MeDoC
Veure RsC*RsC* 0 – 2 Gs'
Veure sTssTs 2 – 0 KeS
Veure S|tKS|tK 2 – 0 AstoriA eSport
Veure WGaWGa 1 – 2 Yankeez
Veure \;/\;/ 1 – 2 #GoW
Veure NsKNsK AmazinG_Gaming a|G'

Journée 25 (05/06/17)

Equip 1 Resultat Equip 2
Veure #GoW#GoW 2 – 0 Nx7
Veure AmazinG_Gaming  a|G'AmazinG_Gaming a|G' 0 – 2 LaSCarS
Veure AstoriA eSportAstoriA eSport 0 – 2 WGa
Veure AtOmiKzAtOmiKz 2 – 1 \;/
Veure DeM`DeM` 2 – 0 RsC*
Veure Gs'Gs' 1 – 2 sTs
Veure KeSKeS 0 – 2 eXoDe *
Veure MeDoCMeDoC 1 – 2 d|T'
Veure S|tKS|tK 2 – 0 PgS
Veure YankeezYankeez 2 – 0 NsK

Journée 26 (06/06/17)

Equip 1 Resultat Equip 2
Veure #GoW#GoW 0 – 2 AtOmiKz
Veure d|T'd|T' 2 – 0 S|tK
Veure eXoDe *eXoDe * 2 – 0 Gs'
Veure LaSCarSLaSCarS 0 – 2 Yankeez
Veure NsKNsK 0 – 2 AstoriA eSport
Veure Nx7Nx7 0 – 2 KeS
Veure RsC*RsC* 2 – 0 MeDoC
Veure sTssTs 0 – 2 DeM`
Veure WGaWGa 2 – 0 PgS
Veure \;/\;/ 1 – 2 AmazinG_Gaming a|G'

Journée 27 (07/06/17)

Equip 1 Resultat Equip 2
Veure AmazinG_Gaming  a|G'AmazinG_Gaming a|G' 2 – 1 #GoW
Veure AstoriA eSportAstoriA eSport 2 – 1 LaSCarS
Veure AtOmiKzAtOmiKz 2 – 0 Nx7
Veure DeM`DeM` 0 – 2 eXoDe *
Veure Gs'Gs' 2 – 0 KeS
Veure MeDoCMeDoC 0 – 2 sTs
Veure S|tKS|tK 2 – 0 RsC*
Veure WGaWGa 2 – 0 d|T'
Veure YankeezYankeez 2 – 0 \;/
Veure PgSPgS NsK

Journée 28 (08/06/17)

Equip 1 Resultat Equip 2
Veure #GoW#GoW 1 – 2 Yankeez
Veure AtOmiKzAtOmiKz 2 – 0 AmazinG_Gaming a|G'
Veure eXoDe *eXoDe * 2 – 0 MeDoC
Veure KeSKeS 0 – 2 DeM`
Veure LaSCarSLaSCarS 1 – 2 PgS
Veure NsKNsK 0 – 2 d|T'
Veure Nx7Nx7 0 – 2 Gs'
Veure RsC*RsC* 0 – 2 WGa
Veure sTssTs 0 – 2 S|tK
Veure \;/\;/ 0 – 2 AstoriA eSport

Journée 29 (11/06/17)

Equip 1 Resultat Equip 2
Veure AmazinG_Gaming  a|G'AmazinG_Gaming a|G' 2 – 0 Nx7
Veure AstoriA eSportAstoriA eSport 2 – 0 #GoW
Veure DeM`DeM` 2 – 0 Gs'
Veure d|T'd|T' 2 – 0 LaSCarS
Veure MeDoCMeDoC 2 – 0 KeS
Veure NsKNsK 2 – 0 RsC*
Veure PgSPgS 2 – 0 \;/
Veure S|tKS|tK 0 – 2 eXoDe *
Veure WGaWGa 0 – 2 sTs
Veure YankeezYankeez 2 – 0 AtOmiKz

Journée 30 (12/06/17)

Equip 1 Resultat Equip 2
Veure #GoW#GoW 2 – 0 PgS
Veure AmazinG_Gaming  a|G'AmazinG_Gaming a|G' 1 – 2 Yankeez
Veure AtOmiKzAtOmiKz 0 – 2 AstoriA eSport
Veure eXoDe *eXoDe * 2 – 1 WGa
Veure Gs'Gs' 2 – 0 MeDoC
Veure KeSKeS 0 – 2 S|tK
Veure LaSCarSLaSCarS 2 – 0 RsC*
Veure Nx7Nx7 0 – 2 DeM`
Veure sTssTs 2 – 0 NsK
Veure \;/\;/ 1 – 2 d|T'

Journée 31 (13/06/17)

Equip 1 Resultat Equip 2
Veure AstoriA eSportAstoriA eSport 2 – 0 AmazinG_Gaming a|G'
Veure d|T'd|T' 1 – 2 #GoW
Veure LaSCarSLaSCarS 0 – 2 sTs
Veure MeDoCMeDoC 0 – 2 DeM`
Veure NsKNsK 1 – 2 eXoDe *
Veure PgSPgS 0 – 2 AtOmiKz
Veure RsC*RsC* 1 – 2 \;/
Veure S|tKS|tK 2 – 1 Gs'
Veure WGaWGa 2 – 0 KeS
Veure YankeezYankeez 2 – 0 Nx7

Journée 32 (14/06/17)

Equip 1 Resultat Equip 2
Veure #GoW#GoW 2 – 0 RsC*
Veure AmazinG_Gaming  a|G'AmazinG_Gaming a|G' 2 – 1 PgS
Veure AtOmiKzAtOmiKz 2 – 1 d|T'
Veure DeM`DeM` 2 – 1 S|tK
Veure eXoDe *eXoDe * 2 – 0 LaSCarS
Veure Gs'Gs' 0 – 2 WGa
Veure KeSKeS 0 – 2 NsK
Veure Nx7Nx7 0 – 2 MeDoC
Veure YankeezYankeez 1 – 2 AstoriA eSport
Veure \;/\;/ 1 – 2 sTs

Journée 33 (15/06/17)

Equip 1 Resultat Equip 2
Veure AstoriA eSportAstoriA eSport 2 – 0 Nx7
Veure d|T'd|T' 2 – 0 AmazinG_Gaming a|G'
Veure LaSCarSLaSCarS 2 – 0 KeS
Veure NsKNsK 0 – 2 Gs'
Veure PgSPgS 0 – 2 Yankeez
Veure RsC*RsC* 0 – 2 AtOmiKz
Veure sTssTs 2 – 1 #GoW
Veure S|tKS|tK 2 – 0 MeDoC
Veure WGaWGa 0 – 2 DeM`
Veure \;/\;/ 0 – 2 eXoDe *

Journée 34 (18/06/17)

Equip 1 Resultat Equip 2
Veure #GoW#GoW 1 – 2 eXoDe *
Veure AmazinG_Gaming  a|G'AmazinG_Gaming a|G' 2 – 0 RsC*
Veure AstoriA eSportAstoriA eSport 2 – 0 PgS
Veure DeM`DeM` 2 – 0 NsK
Veure Gs'Gs' 2 – 0 LaSCarS
Veure KeSKeS 0 – 2 \;/
Veure MeDoCMeDoC 0 – 2 WGa
Veure Nx7Nx7 0 – 2 S|tK
Veure YankeezYankeez 0 – 2 d|T'
Veure AtOmiKzAtOmiKz sTs

Journée 35 (19/06/17)

Equip 1 Resultat Equip 2
Veure #GoW#GoW 2 – 0 KeS
Veure d|T'd|T' 2 – 0 AstoriA eSport
Veure eXoDe *eXoDe * 2 – 1 AtOmiKz
Veure LaSCarSLaSCarS 0 – 2 DeM`
Veure NsKNsK 2 – 0 MeDoC
Veure PgSPgS 2 – 0 Nx7
Veure RsC*RsC* 0 – 2 Yankeez
Veure sTssTs 2 – 0 AmazinG_Gaming a|G'
Veure WGaWGa 2 – 0 S|tK
Veure \;/\;/ 2 – 0 Gs'

Journée 36 (20/06/17)

Equip 1 Resultat Equip 2
Veure AmazinG_Gaming  a|G'AmazinG_Gaming a|G' 0 – 2 eXoDe *
Veure AstoriA eSportAstoriA eSport 2 – 0 RsC*
Veure AtOmiKzAtOmiKz 2 – 0 KeS
Veure DeM`DeM` 2 – 1 \;/
Veure Gs'Gs' 1 – 2 #GoW
Veure MeDoCMeDoC 0 – 2 LaSCarS
Veure Nx7Nx7 0 – 2 WGa
Veure PgSPgS 0 – 2 d|T'
Veure S|tKS|tK 2 – 0 NsK
Veure YankeezYankeez 2 – 1 sTs

Journée 37 (21/06/17)

Equip 1 Resultat Equip 2
Veure AtOmiKzAtOmiKz 0 – 2 Gs'
Veure d|T'd|T' 2 – 0 Nx7
Veure eXoDe *eXoDe * 0 – 2 Yankeez
Veure KeSKeS 0 – 2 AmazinG_Gaming a|G'
Veure LaSCarSLaSCarS 0 – 2 S|tK
Veure NsKNsK 0 – 2 WGa
Veure RsC*RsC* 2 – 0 PgS
Veure sTssTs 2 – 0 AstoriA eSport
Veure \;/\;/ 2 – 0 MeDoC
Veure #GoW#GoW DeM`

Journée 38 (22/06/17)

Equip 1 Resultat Equip 2
Veure AmazinG_Gaming  a|G'AmazinG_Gaming a|G' 0 – 0 Gs'
Veure AstoriA eSportAstoriA eSport 0 – 2 eXoDe *
Veure DeM`DeM` 2 – 1 AtOmiKz
Veure d|T'd|T' 2 – 0 RsC*
Veure MeDoCMeDoC 0 – 0 #GoW
Veure Nx7Nx7 0 – 2 NsK
Veure PgSPgS 0 – 2 sTs
Veure S|tKS|tK 2 – 0 \;/
Veure YankeezYankeez 2 – 0 KeS
Veure WGaWGa LaSCarS
Segueix tota la informació de la competició al teu mòbil iPhone o Android

El seu navegador no ha estat capaç de carregar tots els recursos de la nostra web, és possible que hagin estat bloquejats per un firewall, un proxy, algun complement o la configuració del seu navegador.

Pot provar a prémer Ctrl + F5 o Ctrl + Shift + R per a forçar al seu navegador a intentar descarregar-los un altre cop, o si això no funciona, a utilitzar un altre navegador o contactar amb l'administrador del sistema o proveïdor d'Internet per solucionar aquest problema.